Tepelná a zasněžovací technika


Servis expanzních automatů OLYMPPodmínky pro instalaci expanzního automatu OLYMP HC

Montážní firma musí před uvedením HC do provozu, které provádí servisní pracovník firmy OLYMP SERVIS s.r.o., zajistit následující:

  • připojení HC k otopné soustavě, připojení na přípojku doplňovací vody a přepad provést dle montážních schémat a instalačních směrnic firmy AUDRY CZ a.s. a platných technických předpisů. Dimenze připojovacích potrubí nesmí být menší než uvádí technické podmínky výrobce. Odvzdušňovací ventily v otopné soustavě lze omezit na minimum. Budou sloužit pouze pro první napouštění a hrubé odvzdušnění.
  • zapsat statický tlak otopné soustavy dle údaje výškoměru. Statickým tlakem se rozumí výška vodního sloupce nad výškoměrem při zavodnění nejvýše položené části soustavy.

Elektropřipojení

Montážní firma provede jednofázovou přípojku 230V, která musí být jištěna jističem 10A, případně 16 A pro HC-200S9 A HC-HD a osazena spínačem v dosahu přístroje. Spínač musí být zajištěn proti vypnutí neoprávněnou osobou, např.vícepólovým uzamykatelným vypínačem (viz schéma elektro). Instalace musí splňovat příslušné normy ČSN. Zařízení HC je od výrobce vybaveno přívodním kabelem cca 2,0 m dlouhým.

Práce před uvedením do provozu  Před uvedením HC do provozu musí být otopná soustava plně naplněna vodou, otevřeny všechny ventily na přívodu HC, zapnuty elektrospínače.

Kontrolovat je nutno:

  • Propojení HC s otopnou soustavou, s přípojkou doplňovací vody a zaústění přepadu
  • Těsnost spojů a předpisové provedení.
  • Elektro přípojku, jištění
  • Zapsat je nutno statický tlak otopné soustavy (výšku budovy)

Servis expanzních automatů OLYMP

 

OLYMP SERVIS s.r.o.
Jiří Chrastina

MOBIL: +420 724 063 045
Tel.: +420 724 063 045
E-mail: 

             

 

Po dobu záruky se obracejte se svými problémy na výše uvedeného servisního technika. V případě nedostupnosti  kontaktujte kancelář firmy AUDRY CZ a.s..nebo OLYMP SERVIS s.r.o.© 2024, AUDRY CZ a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Nahoru ↑