Tepelná a zasněžovací technika


Expanzní automaty a nádoby

Řádnou funkci a životnost teplovodních otopných soustav ohrožují vzdušiny obsažené v topné vodě. Vzduch se v otopné vodě vyskytuje jednak rozpuštěný (neviditelný), jedna volný, vyloučený ve formě bublinek nebo polštářů. Při oběhu vody v otopných soustavách se vlivem změn teploty a tlaku vzduch vylučuje a postupně vyplňuje prostor otopných těles. Tím znemožní cirkulaci topné vody a následně odstaví některá tělesa z provozu. Uvedený děj může být velice rychlý a otopná tělesa se zavzdušní např. i přes noc.

Jednou z možností, jak zamezit negativním účinkům vzduchu, je speciální zařízení pracující na principu – desorpční metody. Programovaným cyklováním přepouštěním vody ze soustavy do beztlaké nádoby dochází k vylučování vzduchu a plynů. Zmíněné zařízení vyvinula rakouská firma OLYMP a uvedla na trh pod názvem Expanzní automat HC. Základní typy mají označení HC-1L, HC-S4, HC-S6 a HC-ES. Materiálově je zařízení řešeno na bázi oceli, mosazi a plastu.

Funkce expanzního automatu

Odvzdušňování a odplyňování

Řízená desorpční metoda, použitá v zařízení OLYMP, se zjednodušeně nazývá principem lahve sodovky, při jejímž otevření dochází k úniku plynů. Použitím expanzního automatu OLYMP není již nikdy třeba provádět odvzdušnění nejvýše položených částí otopné soustavy

Fyzikální úprava vody bez chemikálií

Ekologický přínos představuje fyzikální úprava vody, bez použití chemikálií (pouze úprava pH). Oběhová voda se zcela zbavuje kyslíku a dalších plynů, ketré kromě zavzdušnění způsobují koroze materiálů, eroze čerpadel a poškození kotlů či výměníků.

Automatické doplňování vody a udržování konstantní hladiny zvoleného tlaku

Otopná soustava se podle potřeby doplňuje vodou z vodovodu, primáru, příp. z úpravny vody. Při přestoupení tlaku vlivem roztažnosti vody nad hodnotu nastavenou na přepouštěcím ventilu, dojde automaticky k přepouštění vody do zásobní nádoby.

Změkčování vody

Při doplňování vodou z vodovodu a tvrdosti vyšší než 15 °N je na požadavek dodáván filtr s katexovou vložkou, který zajistí změkčení vody na normované parametry. Pro větší zařízení dodáváme kabinkové úpravny vody.

Komplexní diagnostika otopné soustavy

Vestavěná programovatelná řídící jednotka zajišťuje plně automatický provoz zařízení a umožňuje komplexní diagnostiku celé otopné nebo klimatizační soustavy. Provozní stavy mohou být dálkově přenášeny.

Zabezpečení otopné soustavy

Expanzní automat OLYMP je expanzním zařízením podle odst. 7.9 ČSN 060830 „Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody“.

Návrh zařízení s expanzními automaty OLYMP

Návrhová tabulka pro otopné soustavy

Rozhodující pro návrh velikosti expanzního automatu je vodní objem otopné soustavy v m3, výkon zařízení v kW je hodnota informativní. Dle přiložené tabulky lze specifikovat optimální velikost expanzního automatu.

Typy expanzních automatů

Typ Max. topný výkon v kW Vodní obsah v l Statická výška v m
HC – 1L 50 690 - 1 460 10
HC – 5 S4 150 1 385 - 2 925 45
HC – 7 S4 250 2 770 - 5 850 45
HC – 10 S4 400 4 800 - 9 940 45
HC – 25 S6 800 5 650 - 11 700 45
HC – 70 S6 1 800 8 450 - 17 550 45
HC – 200 S6 4 000 14 650 - 30 400 45
HC – 200 S6S 8 000 14 650 - 30 400 45
HC – E/S 8 000 1 000 - 10 000 45
Typ Max. topný výkon v kW Vodní obsah v l Statická výška v m
HC – 25 HD S6 800 5 650 - 11 700 87
HC – 70 HD S6 1 800 8 450 - 17 550 87
HC – 200 HD S6 4 000 14 650 - 30 400 87
HC – 200 HD 25 4 000 14 650 - 30 400 240
Přídavná nádoba Připojení k typu Vodní obsah v l
EB – 200 S HC – 25 S6 11 300 - 23 400
EB – 300 S HC – 70 S6 16 900 - 35 100
EB – 600 S HC – 200 S6 29 300 - 60 800
EB – 1000 A HC – 200 S6 42 200 – 125 600
EB – 1500 A HC – 200 S6 56 100 – 167 000
EB – 2000 A HC – 200 S6 70 000 – 208 000

Návrhová tabulka pro klimatizační soustavy

Automat OLYMP lze úspěšně použít i pro uzavřené chladící okruhy klimatizačních a vzduchotechnických soustav, kde teplotní spády jsou výrazně nižší než u sousta otopných (nejčastěji se vyskytující 12/6 °C). Pro tyto a obdobné používané teplotní spády (do 10 °C) lze pro návrh zařízení OLYMP použít následující tabulku.

Typ expanzního automatu Vodní objem chladícího okruhu (l)
HC – 5S4 6 000
HC – 7S4 10 000
HC – 10S4 15 000
HC – 25S6 30 000
HC – 70S6 40 000
HC – 200S6 70 000

Máte zájem o Expanzní automaty a nádoby? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Rozdělení výkonu v otopné soustavě (součet 100%)

Pokud není znám obsah vody v soustavě.© 2019, AUDRY CZ a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Nahoru ↑